همه خبر ها 2014 از غور

در سال روان ۷۰ درصد مکاتب غور فقط بر روی کاغذ فعال بود

Wednesday 31 December 2014

Jame Ghor

چهارشنبه ۱۰ جدی ۱۳۹۳ برابر است با ۳۱ دسامبر ۲۰۱۴ نویدالله پژواک وبسایت …

شاداب بحیث رئیس شورای جوانان غور برگزیده شد

Tuesday 30 December 2014

Jame Ghor

سه شنبه ۹ جدی ۱۳۹۳ برابر است با ۳۰ دسامبر ۲۰۱۴ نویدالله پژواک وبسایت جام…

بی اعتنایی پولیس غور از دستگیری مجرمین

Saturday 27 December 2014

Jame Ghor

شنبه ۶ جدی ۱۳۹۳ برابر است با ۲۷ دسامبر ۲۰۱۴ نویدالله پژواک وبسایت جام غو…

بهره برداری از سه پروژه آبرسانی به هزینه ۵ نیم ملیون افغانی در غور

Thursday 25 December 2014

Jame Ghor

پنجشنبه ۴ جدی ۱۳۹۳ برابر است با ۲۵ دسامبر ۲۰۱۴ نویدالله پژواک وبسایت جا…

سلطان محمد: به شهادت پسرم افتخار میکنم؛ اما بی توجهی دولت نگرانم ساخته است

Wednesday 17 December 2014

Jame Ghor

سه شنبه ۲۵ قوس ۱۳۹۳ برابر است با ۱۶ دسامبر ۲۰۱۴ نویدالله پژواک وبسایت جا…

مهیا شدن سهولت ترانسپورتی بین ۲۰۰ قریه در فیروزکوه

Wednesday 17 December 2014

Jame Ghor

سه شنبه ۲۵ قوس ۱۳۹۳ برابر است با ۱۶ دسامبر ۲۰۱۴ نویدالله پژواک وبسایت جا…

پولیس صد کیلوگرام مواد مخدر را بدست آورد

Saturday 13 December 2014

Jame Ghor

جمعه ۲۱ قوس ۱۳۹۳ برابر است با ۱۳ دسامبر ۲۰۱۴ نویدالله پژواک وبسایت جام غ…

ق امنیه غور: با دستگیری یار محمد، امنیت بهتر خواهد شد

Wednesday 10 December 2014

Jame Ghor

ق امنیه غور: با دستگیری یار محمد، امنیت بهتر خواهد شد   چهارشنبه ۱۹ قوس ۱…

شوراي علما: از تظاهرات تحقير آميز و استفاده از اماكن مقدس خود داري گردد

Tuesday 9 December 2014

Jame Ghor

تظاهرات كه سبب نفاق و بي نظمي بين مردم ميشود نادرست است و بايد از آن جلوگ…

کمک نقدی یکنیم ملیون افغانی برای بیجاشدگان در فیروزکوه

Saturday 6 December 2014

Jame Ghor

شنبه ۱۵ قوس ۱۳۹۳ برابر است با ۶ دسامبر ۲۰۱۴ نویدالله پژواک وبسایت جام غو…

آمر امنیت نام نهاد طالبان برای دولینه دستگیر شد

Thursday 4 December 2014

Jame Ghor

پنجشنبه ۱۳ قوس ۱۳۹۳ برابر است با ۴ دسامبر ۲۰۱۴ نویدالله پژواک وبسایت جا…

برای نخستین بار حشر عمومی به هدف پاک کاری شهر فیروزکوه راه اندازی شد

Wednesday 3 December 2014

Jame Ghor

چهارشنبه ۱۲ قوس ۱۳۹۳ برابر است با ۳ دسامبر ۲۰۱۴ نویدالله پژواک وبسایت ج…

مسابقه دوش به هدف صلح و مبارزه با مواد مخدر، در فیروزکو برگزار شد

Wednesday 3 December 2014

Jame Ghor

چهارشنبه ۱۲ قوس ۱۳۹۳ برابر است با ۳ دسامبر ۲۰۱۴ نویدالله پژواک وبسایت ج…

دو شبکه آب اشامیدنی در غور به بهره برداری رسید

Monday 1 December 2014

Jame Ghor

دوشنبه ۱۰ قوس ۱۳۹۳ برابر است با اول سبتامبر ۲۰۱۴ نویدالله پژواک وبسایت …

بهره برداری از سه پل موتررو به ارزش 17 ملیون افغانی در لعل

Monday 1 December 2014

Jame Ghor

دوشنبه ۱۰ قوس ۱۳۹۳ برابر است با اول سبتامبر ۲۰۱۴ نویدالله پژواک وبسایت …

41 تن طالب مرغاب به پروسه صلح پیوستند

Sunday 30 November 2014

Jame Ghor

یکشنبه ۹ قوس ۱۳۹۳ برابر است با ۳۰ نوامبر ۲۰۱۴ نویدالله پژواک وبسایت جام …

پولیس غور یک تن را به اتهام قتل قاضی عبدالمجید دستگیر کردند

Saturday 29 November 2014

Jame Ghor

شنبه ۸ قوس ۱۳۹۳ برابر است با ۲۹ نوامبر ۲۰۱۳ نویدالله پژواک وبسایت جام غو…

پولیس دوتن را به اتهام ماین گذاری در فیروزکوه دستگیر نمودند

Friday 28 November 2014

Jame Ghor

پنجشنبه 6 قوس 1393 برابر با 27 نومبر 2014 نویدالله پژواک وبسایت جام غور پولیس…

نگرانی ها از خشونت زن علیه زن در ولایت غور

Thursday 27 November 2014

Jame Ghor

پنجشنبه 6 عقرب 1393 برابر است با 27 نوامبر 2014 نویدالله پژواک وبسایت جام غور …

درگیری در دولینه یک کشته برجا گذاشت

Tuesday 25 November 2014

Jame Ghor

سه شنبه ۴ قوس ۱۳۹۳ برابر است با ۲۵ نوامبر ۲۰۱۴ نویدالله پژواک وبسایت جام…

طالبان 30 تُن گندم بذری را حراج کردند

Tuesday 25 November 2014

Jame Ghor

سه شنبه ۴ قوس ۱۳۹۳ برابر است با ۲۵ نوامبر ۲۰۱۴ نویدالله پژواک وبسایت جام…

تلاش حکومت برای حل منازعات چشتی و پهلوان در شهرک

Tuesday 25 November 2014

Jame Ghor

سه شنبه ۴ قوس ۱۳۹۳ برابر است با ۲۵ نوامبر ۲۰۱۴ نویدالله پژواک وبسایت جام…

جسد تازه داماد در ولسوالی تیوره یافت شد

Monday 24 November 2014

Jame Ghor

دوشنبه ۳ قوس ۱۳۹۳ برابر است با ۲۴ نوامبر ۲۰۱۴ نویدالله پژواک وبسایت جام …

۵۲ حلقه چاه آب آشامیدنی در ولسوالی لعل به بهره برداری رسید

Monday 24 November 2014

Jame Ghor

دوشنبه ۳ قوس ۱۳۹۳ برابر است با ۲۴ نوامبر ۲۰۱۴ نویدالله پژواک وبسایت جام …

ولسوال نام نهاد طالبان در غور دستگیر شد

Sunday 23 November 2014

Jame Ghor

یکشنبه ۲ قوس ۱۳۹۳ برابر است با ۲۳ نوامبر ۲۰۱۴ نویدالله پژواک وبسایت جام …

امتحان کانکور در غور اخذ گرديد

Saturday 22 November 2014

Jame Ghor

امتحان کانکور در غور اخذ گرديد شنبه اول قوس 1393 بربر است با 22 نوامبر 2014 نو…

انفجار ماین در شهرک، بشمول کودک زن و شوهر را مجروح کرد

Thursday 20 November 2014

Jame Ghor

پنجشنبه ۲۹ عقرب ۱۳۹۳ برابر است با ۲۰ نوامبر ۲۰۱۴ نویدالله پژواک وبسایت …

سارق متهم به قتل دستگیر شد

Wednesday 19 November 2014

Jame Ghor

چهارشنبه ۲۸ عقرب ۱۳۹۳ بربر است با ۱۹ نوامبر ۲۰۱۴ نویدالله پژواک وبسایت …

افتتاح قطعه ويژه پولیس در ولایت غور

Sunday 16 November 2014

Jame Ghor

يكشنبه ۲۵ عقرب ۱۳۹۳ برابر است با ۱۶ نوامبر ۲۰۱۴ وبسايت جام غور آن ولايت…

انفجار ماين در فيروزكوه جان دو برادر را گرفت

Sunday 16 November 2014

Jame Ghor

يكشنبه ۲۵ عقرب ۱۳۹۳ برابر است با ۱۶ نوامبر ۲۰۱۴ وبسایت جام غور دوتن برا…

اعضای کلیدی شورای ولایتی غور برگزیده شدند

Sunday 16 November 2014

Jame Ghor

یک شنبه 25 عقرب 1393 برابر است با 16 نوامبر 2014 نویدالله پژواک وبسایت جام غور …

غفاری بار دوم به مجلس سنا راه یافت

Thursday 13 November 2014

Jame Ghor

پنجشنبه 22 عقرب 1393 برابر با 13 نوامبر 2014 نویدالله پژواک وبسایت جام غور رو…

یونسف تعمیر مکتب قریه دهن اخته را اعمار میکند

Wednesday 12 November 2014

Jame Ghor

چهارشنبه ۲۱ عقرب ۱۳۹۳ برابر است با ۱۲ نوامبر ۲۰۱۴ نویدالله پژواک وبسایت…

به ارزش ۵ میلیون افغانی کانال تنگی ازو ولسوالی شهرک به بهره برداری رسید

Monday 10 November 2014

Jame Ghor

    داستان موفقیت از تطبیق پروژه     معلومات عمومی: قریه تنگی ازو یکی از…

کشته شدن یک غیرنظامی در انفجار ماین در فیروزکوه

Sunday 9 November 2014

Jame Ghor

یکشنبه ۱۸ عقرب ۱۳۹۳ برابر است با ۹ نوامبر ۲۰۱۴ نویدالله پژواک وبسایت جا…

مراسم تحلیف اعضای جدید شورای ولایتی ولایت غور بجا شد

Saturday 8 November 2014

Jame Ghor

شنبه ۱۷ عقرب ۱۳۹۳ برابر است با ۸ نوامبر ۲۰۱۴ نویدالله پژواک وبسایت جام غ…

کورس 3 ماهه اداره و منجمنت ویژه خانم ها در فیروزکوه افتتاح شد

Wednesday 5 November 2014

Jame Ghor

چهارشنبه ۱۴ عقرب ۱۳۹۳ برابر است با ۵ نوامبر ۲۰۱۴ نویدالله پژواک وبسایت …

پیوستن گروپ 18 نفری به کمیته صلح

Tuesday 4 November 2014

Jame Ghor

سه شنبه 13 عقرب 1393 برابر است با 4 نوامبر 2014 نویدالله پژواک وبسایت جام غور …

تظاهر کنندگان: رحمتی، عامل نا امنی است باید برکنار شود

Tuesday 4 November 2014

Jame Ghor

  سه شنبه 13 عقرب 1393 برابر است با 4 نوامبر 2014 نویدالله پژواک وبسایت جام غو…

اعتصاب کاری و راهپیمایی به هدف برکناری قوماندان امنیه غور

Tuesday 4 November 2014

Jame Ghor

سه شنبه 13 عقرب 1393 برابر است با 4 نوامبر 2014 نویدالله پژواک  وبسایت جام غور…

دومین سوء قصد به جان قضات محکمه غور

Monday 3 November 2014

Jame Ghor

دوشنبه 13 عقرب 1393 برابر است با 4 نوامبر 2014 نویدالله پژواک وبسایت جام غور ش…

به هزینه بیش از ۷ ملیون افغانی سه پروژه در فیروزکوه به بهره برداری رسید

Saturday 1 November 2014

Jame Ghor

شنبه ۱۰ عقرب ۱۳۹۳ برابر است با اول نوامبر ۲۰۱۴ نویدالله پژواک وبسایت جا…

كشته شدن 4 طالب و ادامه نبرد ميان نيروهاي مردمي و طالبان در مرغاب

Thursday 30 October 2014

Jame Ghor

چهارشنبه ۷ عقرب ۱۳۹۳ برابر است با ۲۹ اکتوبر ۲۰۱۴ نویدالله پژواک وبسایت …

مردم: دوتن اسیر توسط افراد ملا محمود بعد از شكنجه كشته شدند

Thursday 30 October 2014

Jame Ghor

چهارشنبه ۷ عقرب ۱۳۹۳ برابر است با ۲۹ اکتوبر۲۰۱۴ نویدالله پژواک وبسایت ج…

کارگاه آموزشی سه روزه برای 40 تن از کارمندان دولت در فیروزکوه

Wednesday 29 October 2014

Jame Ghor

چهارشنبه ۷ عقرب ۱۳۹۳ برابر است با ۲۹ اکتوبر ۲۰۱۴ نویدالله پژواک وبسایت …