همه خبر ها 2011 از غور

دیدار جمعی از غوری ها با رئیس ولس جرگه

Saturday 11 June 2011

Jame Ghor

  جام غور امروز مورخ 29 حوت 1389 جمعی از غوری ها که وکلای غور در پارلمان…