همه خبر ها 2009 از غور

شورش زندانیان در محبس چغچران

Thursday 11 June 2009

Jame Ghor

شورش زندانیان در محبس چغچران پنجشنبه 27 حوت 1388 برابر با 18 مارچ 2010 جام غو…

حدود پانزده هزار طفل درغور از نعمت تعليم محروم اند

Thursday 11 June 2009

Jame Ghor

آژانس خبرى پژواک چهارشنبه 26 حوت 1388 برابر با 17 مارچ 2010 آژانس خبرى پژواک د…

نشر کتاب سلطان رضیه غوری یک اقدام فر هنگی دیگر

Thursday 11 June 2009

Jame Ghor

نشر کتاب سلطان رضیه غوری یک اقدام فر هنگی دیگر دوشنبه 24 حوت 1388 برابر با 1…

صد ها خانه ویران وهزران رأس مواشی در مر غاب ازبین رفته است

Thursday 11 June 2009

Jame Ghor

صد ها خانه ویران وهزران رأس مواشی در مر غاب ازبین رفته است دو شنبه 17 حوت …

از افزايش بيماران توبرکلوز در غور خبر داده شد

Thursday 11 June 2009

Jame Ghor

آژانس خبرى پژواک یکشنبه 16 حوت 1388 برابر با 7 مارچ 2010 اژانس خبرى پژواک چها…

مسافرين از پروازهاى همه روزه شرکت هوايى پامير اظهار رضايت نمودند

Thursday 11 June 2009

Jame Ghor

مسافرين از پروازهاى همه روزه شرکت هوايى پامير اظهار رضايت نمودند آژانس…

دره زدن یک زن در مربوطات ولسوالی دولینه ولایت غور

Thursday 11 June 2009

Jame Ghor

آژانس خبری پژواک  پنجشنبه 29 دلو 1388 برابر با 17 فبروری 2010

دُره زدن دوزن در ولايت غورتقبيح شد

Thursday 11 June 2009

Jame Ghor

دُره زدن دوزن در ولايت غورتقبيح شد یکشنبه 25 دلو 1388 برابر با 14 فبروری 2010 …

برفبارى درغور باعث انسداد راه ها گرديد

Thursday 11 June 2009

Jame Ghor

برفبارى درغور باعث انسداد راه ها گرديد آژانس خبرى پژواک چهار شنبه 21 دل…

ریزش برف و باران بی سابقه در غور

Thursday 11 June 2009

Jame Ghor

ریزش برف وباران بی سابقه در غور دوشنبه 19 دلو 1388 برابر با 8 فبروری 2010 جام …

داکتران شفاخانه ولایتی غور از طرف نیرو های امنیتی تهدید شدند

Thursday 11 June 2009

Jame Ghor

داکتران شفاخانه ولایتی غور از طرف نیرو های امنیتی تهدید شدند جمعه جدی 13…

کار اعمار تعمیر الحاقیه لیسه سلطان راضیه ولایت غور آغاز شد

Thursday 11 June 2009

Jame Ghor

درغوريك کارمند دولتی ازنهايت فقر؛خودکشی نمود قوس وخت سه شنبه 17 قوس 1388 …

بندش پیش از وقت راه ها ومشکلات مردم غور

Thursday 11 June 2009

Jame Ghor

بندش پیش از وقت راه ها ومشکلات مردم غور جمعه 4 دسمبر 2009 برابر با 13 قوس 1388 …

پنجاه و دو پروژه به بهره بردارى سپرده شد

Thursday 11 June 2009

Jame Ghor

پنجاه و دو پروژه به بهره بردارى سپرده شد آژانس خبرى پژواک یکشنبه اول ق…

94 قلم ادویـه تاریـخ گـذشـته، بی کیفیت وغیرمجازدواخانه های داخـل شهــر چغـچران جـمع آوری وحـــریق شد

Thursday 11 June 2009

Jame Ghor

94 قلم ادویـه تاریـخ گـذشـته، بی کیفیت  وغیرمجازدواخانه های داخـل شهــر…

قطع جنگلات درغورادامه دارد

Thursday 11 June 2009

Jame Ghor

استعفی ولسوال و حادثه تر افیکی خونین

Thursday 11 June 2009

Jame Ghor

استعفی ولسوال و حادثه تر افیکی خونین  ١٣ عقرب ١٣٨٨ برابر با 4 نوامبر 2009 …

هیئت اخذ امتحان کانکور وارد چغچران مرکز ولایت غور گردید

Thursday 11 June 2009

Jame Ghor

هیئت اخذ امتحان کانکور وارد چغچران مر کز ولایت غورگردید پنجشبنه 7 عقرب 1…

هفتاد کیلو متر سرک باز سازی شد

Thursday 11 June 2009

Jame Ghor

هفتاد کیلو متر سرک باز سازی شد سه شنبه 28 میزان 1388 برابر با 21 اکتوبر 2009 ج…

سفر سفير كشور ژاپن به ولايت غور

Thursday 11 June 2009

Jame Ghor

  دستگیری دو نفر در ولسوالی چهار سده ولایت غور منبع : خبرگزاری صدای افغا…

چهار پرو‍‍ژه همبستگي ملي امروزدرمربوطات چغچرا ن مورد بهره بردار ي قرار گرفت

Thursday 11 June 2009

Jame Ghor

چهار پرو‍‍ژه همبستگي ملي امروزدرمربوطات چغچرا ن مورد بهره بردار ي قرا…

وفات یکی از شخصیت های ملی ولایت غور

Thursday 11 June 2009

Jame Ghor

وفات یکی از شخصیت های ملی ولایت غور یکشنبه 5 میزان 1388 برابر با 27 سپتمبر 20…

سفير امريکا به مردم ولايت غور وعدۀ همکارى داد

Thursday 11 June 2009

Jame Ghor

سفير امريکا به مردم ولايت غور وعدۀ همکارى داد آژانس خبرى پژواک جمعه 27 …

سه قوماندان طالب از جمله ملا مصطفی به دولت پيوست

Thursday 11 June 2009

Jame Ghor

سه قوماندان طالب از جمله ملا مصطفی به دولت پيوستند  آژانس خبرى وخت شنبه…

مجمع حرکت خواهران افغانستان در غور اعلام موجوديت کرد

Thursday 11 June 2009

Jame Ghor

مجمع حرکت خواهران افغانستان در غور اعلام موجوديت کرد   درغور يك طالب م…

صدها خانوادۀ بيجاشده درغور با کمبود مواد غذايى مواجه اند

Thursday 11 June 2009

Jame Ghor

صدها خانوادۀ بيجاشده درغور با کمبود مواد غذايى مواجه اند آژانس خبرى پژ…

برخی صندوق های رأئی تاهنوز به چغچران مر کز ولایت نرسیده است

Thursday 11 June 2009

Jame Ghor

برخی صندوق های رأئی  تاهنوز به چغچران مر کز ولایت نرسیده است ٣ سنبله ١٣…

مطرح شدن بند آب بالای دریای هریرود در شورای وزیران

Thursday 11 June 2009

Jame Ghor

مطرح شدن بند آب بالای دریای هریرود در شورای وزیران دوشنبه 26 اسد 1388 براب…

تجمع انتخاباتی 200 محصل غور از پوهنتون های کابل و هرات در ولایت غور

Thursday 11 June 2009

Jame Ghor

تجمع انتخاباتی 200 محصل غور از پوهنتون های کابل و هرات در ولایت غور آژانس…

شمارى از زنان مجبور ميشوند تا مطابق خواهش شوهر شان راى بدهند

Thursday 11 June 2009

Jame Ghor

شمارى از زنان مجبور ميشوند تا مطابق خواهش شوهر شان راى بدهند

قرعه کشی بخاطر داو طلبان حج بیت الله شریف در غور صورت گرفت

Thursday 11 June 2009

Jame Ghor

قرعه کشی بخاطر داو طلبان حج بیت الله شریف در غور صورت گرفت  دو شنبه 19 اس…

رؤسای ادارات دولتی مجبور به إجرای کمپائن شدند

Thursday 11 June 2009

Jame Ghor

رؤسای ادارات دولتی مجبور به إجرای کمپائن شدند سه شنبه 13 اسد 1388 برابر با …