15-05-2018

Jame Ghor

معترضین: کرام الدین رضازاده نماینده مردم باید محاکمه شود
15-05-2018

Jame Ghor

معترضین: کرام الدین رضازاده نماینده مردم باید محاکمه شود
شماری از بی‌جاشده‌گان ولسوالی‌های شهرک و دولینه غور برعلیه‌ای کرام الدین رضازده نماینده ‌مردم درمجلس نماینده گان کشور اعتراض کردند.
 
آنان که صبح امروز درمقابل دروازه ورودی مقام ولایت تجمع کردند وآقای رضازاده را متهم به همکاری ودست داشتند با گروه طالبان کردند.
 
عبدالبصیر و ضیاالدین دوتن ازمعترضین می‌گویند که عامل سقوط منطقه اوشان شهرک وچندین منطقه دیگرکرام الدین رضازاده نمایند مردم این ولایت است.
 
آنان می‌گویند که درنتیجه حمله طالبان بالای منطقه شان، فرزندان وتمام دار و ندار خود را ازدست داده اند و حکومت تاهنوز هیچ‌توجه برای آنان نکرده است.
 
درقطعه‌نامه سه ماده‌ای این معترضین ازحکومت محلی ومرکزی خواسته شده است تا آقای رضازاده را محاکمه کرده وعملیات پاکسازی منطقه اوشان وچندین منطقه دیگر را بزودترین وقت آغازنمایند.
 
خواستیم تا دیدگاه‌ کرام الدین رضازاده نماینده مردم غور را دراین گزارش داشته باشیم،‌ اما با تماس های پی‌هم موفق نشدیم.
 
درهمین حال عبدالحی خطیبی، سخنگوی والی غور می‌گوید که آنان تاهنوز سند ازهمکاری آقای رضازاده با گروه طالبان را دریافت نکرده اند.
 
به گفته آقای خطیبی، بیش ازدهاتن ازنیروهای کماندو به مرکزاین ولایت رسیده اند وبزودی عملیات پاکسازی را درولسوالی های شهرک ودولینه این ولایت آغازمی‌کنند.
 
این درحالیست که چندی پیش طالبان منطقه اوشان ولسوالی شهرک وپس ازآن کنترول چندین منطقه ازولسوالی دولینه را بدست گرفتند.
 
سه شنبه ۲۵ ثور ۱۳۹۷ برابر است با ۱۵ می ۲۰۱۸
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور
 

نوشتن دیدگاه

مجلات و کتب

آگهی