15-05-2018

Jame Ghor

برای ۲۲ فامیل متاثر از جنگ و افراد دارای معلولیت مواد غذایی مساعدت شد
15-05-2018

Jame Ghor

برای ۲۲ فامیل متاثر از جنگ و افراد دارای معلولیت مواد غذایی مساعدت شد
برای ۲۲ فامیل متاثر از جنگ، افراد دارای معلولیت و ورثه شهدا در فیروزکوه، مرکز ولایت غور، مواد غذایی از جانب ریاست کار و امور اجتماعی آن ولایت، توزیع گردید.
گل احمد عثمانی، رییس کار و امور اجتماعی، شهدا و معلولین غور می گوید که مواد توزیع شده برای هر فامیل شامل آرد، روغن، برنج، لوبیا، نخود، دال، شکر، چای و عدس و همچنان مواد نظافتی صابون، پودر لباس شویی و مایع ظرف شویی بوده که به همکاری موسسه ماین پاکی ملل متحد برای نیازمندان، توزیع گردید.
موسسه ماین پاکی ملل متحد قبل از این نیز کمک های غذایی و غیر غذایی را از طریق ریاست کار و امور اجتماعی برای قربانیان جنگ، افراد دارای معلولیت ورثه شهدا توزیع نموده بود.
 
سه شنبه ۲۵ ثور ۱۳۹۷ برابر است با ۱۵ می ۲۰۱۸
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور
 

نوشتن دیدگاه

مجلات و کتب

آگهی