مجلات و کتب

داکتر محمد حسین شیرزاد

drshirzad@jame-ghor.com

00956894565

  • 2017-12-13معرفی کتاب ”همدلی”

      چاپ نخست “همدلی” کتابی است که در سپتامبر سال ۲۰۱۴ در مسکو در نشرات ”نیکیتینسکیخ واروت” اقبال نشر یافت۰این اثر باارزش شامل اشعار و رباعیات انتخابی شاعر فرزا

    بیشتر ببینید

نوشتن دیدگاه