14-11-2014

گل رحمان فراز

سیاست مکارگی نهفته در راهپیمایی ها!
14-11-2014

گل رحمان فراز

سیاست مکارگی نهفته در راهپیمایی ها!این روز ها در ولایت عزیز مان راهپیمایی های متنوع برای ابراز گلایه مندی ها و اظهار نظر مصالمت آمیز و یا انتقاد از کارکرد غیر مسئولانه ی مسئولان ولایتی و گوشزد سازی نارضایتی ها از طریق رسانه ها برای اراکین مربوطه بلند پایه مرکزی است که از افعال و احوال مدون های ولایت اطلاع حاصل نمایند و برای به سازی کار سطح ولایتی اقدامات لازمه را اتخاذ نمایند.
اگرچه، تا بحال هر نوع تجمع و گردهمآیی مصالمت آمیز که انجام یافته است، بعد اصلاحی طرفین را در قبال داش...ته است و بر حکومت داری خوب توصیه های بوده است که نادیده گرفتن آن موارد امکان پذیر نبوده است.
اما، فعلا گروه های وجود دارد که بخاطر دفع موارد قطعنامه مرتبط به خودشان، تظاهرات های را با هزینه ها و برنامه ریزی های ماهرانه براه می اندازند که بقول نظامیان میتوان اصطلاح راهپیمایی دفاعی را به همچو تظاهرات داد که چندان قابل قبول نیست و بر پایه های منفعت شخصی مظاهره کنندگان استوار است تا بر ستون منفعت عامه.
فلهذا، اشتراک مسولانه به تظاهرات نوع اول (راهپیمایی بهبود خواهی، منفعت عامه)، بر نوع دوم فوق الذکر ارجع است. یک کشور زمان آغوشته به کاروان ترقی میگردد که کلیه شهروندان دوشا دوش همدیگر در انعکاس حقایق و تنفر موارد ناپسند در حرکت باشند.
با حرمت
فراز

 

نظرات شما

سید فرید ضیا
اما نمیشود آفتاب را با انگشتان دست پنهان نمود،<br /> فراز عزیز ، مشکل اصلی باشنده گان غور هستند که نتنها&nbsp; موضوعات داخلی خود ولایت را از دریچه قبیله و منافع شخصی خود میبینند که بصورت ناسالم یک نوع رقابت بی معنا و غیر منطقی مروج شده ،که با مواجه شدن با هر مشکلی خود را به مقامات پیوند میدهند و حیثیت فروشی میکنند . و مقامات هم از این گند خود را سیراب نموده و سر انجام حرکت های مدنی را خدشه دار مینمایند در پایان این ذهنیت باعث شده که حقایق زیر پاه شده و تصویر غلط به رسانه ها داده شود&nbsp; .

نوشتن دیدگاه

مجلات و کتب