10-02-2019

الحاج امین الدین سعـیـدی

داوؤد (ع) در قدس
10-02-2019

الحاج امین الدین سعـیـدی

داوؤد (ع) در قدسمقبرۀ سیدنا حضرت داوؤد علیه السلامپسریسی یهودی متولد منطقه بیت لحم در جای که حضرت عیسی علیه السلام متولد گردیده ، در شهر قُدس فلسطین میباشد.
طی یک سفری بتاریخ ۲۰ جنوری ۲۰۱۹ حوالی ساعت ۹ صبح با بازدید از مقبرهءسیدناحضرت  داود علیه السلام و بازدید از اماکن تاریخی و زیات مقابر عدهء از صحابهء کرام درین منطقه به قریه حضرت داود علیه السلام حضور به هم رساندیم. 
قریهءداوؤد در بخش جنوب شرقی مسجد الاقصی و درتپهءجبل  صیهون در خارج دیوار های شهر قدیمی شهر موقعیت دارد. 
حضرت داوؤد علیه السلام از انبیاء الهی است که خداوندمتعالبه او حکمت بزرگی اعطا نمودبود. 
حضرت داوؤد نبی (علیه السلام) یکی از بزرگ ترین پیامبران بنی اسرائیل است. نام آن حضرت در قرآن عظیم الشان  ۱۶بار ذکر گردیده است .( از جمله مراجعه شود به سورهءبقره ، سورهءنساء ، سورۀ مائده ، سورۀ انعام ، سورۀ اسراء ، سورۀ انبیاء، سورۀ نمل، سورۀ سبا ، وسورۀ ص).ادامه مطلب در اینجا

 

نوشتن دیدگاه

مجلات و کتب