04-04-2016

الحاج امین الدین سعـیـدی

سوره الاخلاص
04-04-2016

الحاج امین الدین سعـیـدی

سوره الاخلاص


»الاخلاص« نه تنها نام سوره است بلکه عنوانی برای مطالب سوره هم می باشد .
بخاطری اين سوره را سوره اخلاص می گويند که اين سوره از يكسو درباره توحيد خالص خدای عزوجل سخن میگويد و از سوی ديگر بنده را از شرك يا از آتش جهنم خلاص میسازد. 
 

ادامه مطلب در اینجا

 

نوشتن دیدگاه

مجلات و کتب