لوگوی وبسایت جام غور سلطان قطب الدین ایبک غوری منار تاریخی جام که در قریه جام ولایت غور موقعیت دارد یکی دیگر از شاهکار های غوریان سلطان غیاث الدین غوری مسجد جامع هرات یکی دیگر از شاهکار های غوریان سلطان شهاب الدین غوری یکی دیگر از شهنشاهان غوری منار قطب دهلی یکی دیگر از شاهکار های دوره غوریان سلطان راضیه غوری یکی از شهنشاهان دروه غوریان که در هندوستان حکمروای میکرد

ولایت غور - همه معلومات راجع به ولایت غور را در اینجا بخوانید

اخبار روز از ولایت غور در وبسایت جام غور

آرشیف مطالب وبسایت جام غور

کتابخانه مجازی وبسایت جام غور

انجمن و یا پورتال وبسایت جام غور

بخش سرگرمی وبسایت جام غور

جام غور

بخش پشتو وبسایت جام غور

بخش انگلیسی وبسایت جام غور

Dawlatyar District: Shahryar is taking Tribute from people

Wednesday 25 Sawer 1392 which is 15th May 2013

Navidullah Pajhwak

Jame Ghor Website

 

Mawlawi Mohammad Mosa Local governor of Dawlatyar district says that Fakhruddin Shahryar and his people wanted to take wheat and money from people, but they faced the armed defense of people by the leadership of Mola Joma khan.
Mr. Governor said that this fighting between Shahryar and Mola Joma's people continued one and half hour and ended by the arrival of Police.
According to Mr. Mosa, no one was hurt in this happening.

 

راجع به این مطلب اظهار نظر کنید:

لازم است نام،محل سکونت، ایمیل و عنوان مطلب را که زیر آن نظر مینویسید وارد کنید (ایمیل شما منتشر نخواهد شد)

 

اسم شما

 

محل سکونت ( کشور)

 

ایمیل آدرس

 

عنوان مطلب که به آن نظر میدهید

 

    

Dawlatyar District: Shahryar is taking Tribute from people