مجلات و کتب

آگهی

Jame Ghor

09Jan2017 12:26PM
۱۲۳ تن دختر از برنامه گیت تربیه معلم غور فارغ شدند
ریاست دارالمعلمین عالی غور طی محفل فراغت ۱۲۳ تن دختر را از برنامه گیت تربیه معلم با حضور مقامات محلی آن ولایت جشن گرفت.
فضل الحق فایق رئیس دارالمعلمین عالی غور می گوید که برنامه "گیت" به همکاری مالی یونیسف از سال 2015 در مناطق پشته نور ولسوالی دولتیار، گرم آب ولسوالی لعل، الله یار و بادگاه مربوط فیروزکوه ایجاد شد و بعد از دوسال آموزش های مسلکی ۱۲۳ تن دختر در بخش های علوم دینی، علوم اجتماعی، ساینس و ریاضی سند فراغت بدست آوردند.
به گفته آقای فایق، برنامه "گیت" در حال حاضر در منطقه کمنج ولسوالی شهرک، شینیه ولسوالی دولتیار و اشترخان و کاسی مربوط فیروزکوه برای ۱۱۴ تن دختر ادامه دارد.
هزینه این برنامه "گیت" از سوی موسسه یونیسف طور الحاقیه به هدف آموزش مسکلی زنان راه اندازی شده که ضمن سهولت های آموزشی، مواد تشویقی نیز برای دانش آموزان در نظر گرفته میشود.

نظرات شما

نوشتن دیدگاه